عکس کیک ساده خانگی
zeinab
۳۰
۶۷۴

کیک ساده خانگی

۲۱ مهر ۹۵
#محرم
گر نخیزی تو زجا،کار ِحسین سخت تر است
نگران حَرَمَم،آبرویم درخطر است

قامتِ خم شده را هرکه ببیندگوید:
بی علمدار شده،دستِ حسین برکمر است

کیک های نذری من برای ظهر تاسوعا????????
...
نظرات