عکس آجیل وخرما
✌زهـرا✌
۸۲
۲.۷k

آجیل وخرما

۲ دی ۹۵
#ایده شب یلدا#زمینش باخرما وباآجیل تزئینش کردم.چطوره؟میدونم بازلایک نمیخوره.راستی خونوادم امشب ازاهواز امدن شب چله دورهم جمع هستیم اولین باره امدن خیلی خوشحالم
...
نظرات