عکس کیک اسفنجی
♪Najva.71♪
۲۸
۹۷۸

کیک اسفنجی

۲ بهمن ۹۵
کیک تولد ۱۱ سالگی برادر زاده ی عزیزم

هرجا قلبی مهربان در حال تپیدن است..
آنجا بهشتی در حال روییدن است..
روزگارتان بهشتی...
وقلب مهربانتان همیشه در حال تپیدن باد.
...
نظرات