عکس خورش اسفناج
asra
۱۷
۴۰۲

خورش اسفناج

۳ اردیبهشت ۹۶
البته این خورش اسفناج نیست، خورشته والک با قارچ کوهیه، که کاملا من درآوردی
ولی فوووووق العاده خوشمزه
...
نظرات