عکس دلمه با سس مخصوصش وآش دوغ
آی تک و آیسان
۱۱
۴۰۹

دلمه با سس مخصوصش وآش دوغ

۱۸ اردیبهشت ۹۶
یه عصرونه ی دلچسب که خواهر گلم زحمت کشیده#محبت

همه چیز را شکست می دهد
و خود شکست نمی خورد!
به این جمله اعتقاد داشته باشید ؛
محبت بر همه چیز غالب است ؛
بالاترین قدرت را دارد ؛
سنگ را آب می کند و کوه را جا به جا.
اگر روزی به کسی محبت کردید باور داشته باشید هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد ؛ ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است ؛ هرگز وسعت محبتمان را کم نکنیم!!!
پاپیونی های عزیز روزگارتون خوش وبر وفق مراد باد
...
نظرات