عکس پارفیت میوه
آهنگ خوشبختی
۱۴
۴۵۵

پارفیت میوه

۱۲ خرداد ۹۶
میوه ی سیخ چوبی
بعد از افطارهمه خسته ان و حال میوه پوست گرفتن و خوردن ندارن
اینجوری گفتم شاید راحت تر و باذوق بخورن
که خداروشکر استقبال خوبی شد
دوستتون دارم مازته قلب نه برا لایک و اینحرفا
چون من مثل شاگرد از شما استادید پاپیونی خلاقیت یاد میگیرم
مرسی ک هستین
...
نظرات