شیرینی گل مینا

۲۱ تیر ۹۹
۱۳.۹k
ویدیو خودم سازه که به لطف پاپی یه هفتس تو صف نمایشه 😪😪😪
اولین ویدیو با صدای خودم 😍
شما با گوشاتون خوشگل بشنوید 😐😂😂
ردستی براتون بازم با صدای خودم بذارم یا نه ؟🙈🙈
نکات و مواد کامله ولی اگه سوالی بود درخدمتم 😚😚😚
دوستون دارم دلتون شاد 🤗🤗😍
#خودم ساز#
...
نظرات