عکس کلوچه کنجدی
s@m!r@
۱۶
۶۶۵

کلوچه کنجدی

۱۲ تیر ۹۶

با دستور استاد هنرمند " آشپزخونه فریبا"
خمیرش کمی شل بود و حتی با اینکه دستم را چرب میکردم اما نمیشد فرم داد. دستم را خیس کردم گلوله کردم گذاشتم داخل سینی و با فشار دست کمی پهنش کردم و کنجد روش ریختم
اما طعمش فوق العاده عالی بود
حتما امتحان کنید
...
نظرات