عکس فلافل
ZAHRA
۴
۱۹۹

فلافل

۲۶ شهریور ۹۶
داخلش سویا و کنجد هم زدم
یه پیمانه نخود و نیم پیمانه عدس باهم خیس کردم
طعمش خوب بود
...
نظرات