عکس چلو با اکبر جوجه

چلو با اکبر جوجه

۱۸ مهر ۹۶
خوشمزه بود
یه شام دوست داشتنی کنار همسرعزیز و دختر گلم
بابت سمت جدید سرپرستی
...
نظرات