عکس مربای هویج
ADN
۱۵۱
۲k

مربای هویج

۹ آذر ۹۶
🍁🍁🍁حواسمان_باشد!
حواسمان به چروک هایِ دور چشم مادرانمان و لرزش دست های پدرانمان باشد.
حواسمان به ترشدن های گاه و بیگاهِ چشم هایِ کم سو و دلتنگیِ شان باشد!
حواسمان باشد که آنها خیلی زود پیر میشوند!
و خیلی زودتر از آنچه فکرش را میکنیم از کنارمان می روند... حواسمان باشد به دلگیریِ غروبهایِ تنهاییِ شان...
حواسمان باشد که آنها تمامِ عمر حواسشان به ما، به آرام قد کشیدنمان، نیازها ونازهایمان بوده است.... آنها یک روز آنقدر پیر میشوند که حتی اسمهایمان را هم فراموش میکنند....
حواسمان به گرانترین و بی همتاترین عشقهایِ زندگیمان به "بابا" به "مامان" ها خیلی باشد...
خیلی....
...
نظرات