عکس صبحانه سلامت
زهراساسا
۶
۵۶۵

صبحانه سلامت

۲۷ آذر ۹۶
میخاستم از ایده پیتزا پنیر نفیسه جون تقلید کنم ولی نونوایی محلمون قبول نکرد نون کوچولو برام درست کنه😞دیگه یه چیز من در آوردی درست کردم ولی دخترم وقتی دیدش کلی ذوق کرد از جوجه کوچولو ها😍😊
...
نظرات