عکس کباب ترش گیلانی
پردیسا
۲۸۲
۲.۳k

کباب ترش گیلانی

۱۲ دی ۹۶
سلام دوستای عزیزترازجانم ،این ناهاربنده،زیتون پروده هم که معرف حضورتون هست ماگیلانیهابه معجون داریم که توزیتون پرورده میریزیم طعمش رومحشرمیکنه اونم مخلوط انارترررررش سابیده همراه سبزی محلی چوچاق وسیر،دوستان ازلطفی که به کارام داریدیه دنیاممنون خیلی ماهید😘😘
...
نظرات