عکس مربای هویج
مامان آرمین
۴۱
۱.۹k

مربای هویج

۵ بهمن ۹۶
چشمهای خود را ببندید و به بدترین

اتفاقی که میتوانست در زندگیتان

رخ دهد فکر کنید…

چشمهای خود را باز کنید.

آن اتفاق نیفتاده است.

پس خدایی را که کمکتان کرده سپاس کنید…

...
نظرات