عکس آش کدو
نغمه خانومم
۲۸
۵۴۷

آش کدو

۵ بهمن ۹۶

مادر که باشی نباید سرما بخوری
یا اگه هم سرما خوردی باید زودتر خوب شی ...
مادر که باشی نمیتونی تب کنی دیگه چه برسه به اینکه لرز هم بکنی
یا اگر هم تب و لرز کردی باید سعی کنی تب و لرزت رو بچت نبینه؛ آخه ممکنه بترسه و نگران شه اینطوری بیشتر بهت ميچسبه و ممكنه اون هم سرما بخوره ...
مادر که باشی ...
خیلی وقت نداری بشینی و بری تو هپروت و واسه خودت باشی...
مادر که باشی ...
وقتی هم عصبانی میشی و داد و بیداد راه ميندازي بعد که بچت میخوابه می شینی به صورت معصومش نگاه میکنی غصه می خوری که چرا نتونستی جلوی خودت رو بگیری !!!
مادر که باشی ..
گاهی لحظه شماری میکنی که بچت بخوابه،
بعد که میخوابه و خوابش طولانی میشه دلت براش تنگ میشه !!
مادر بودنم را دوست دارم....


آش کدو تنبل سفید.با دستور خودم.
دوستان دسستور پختشا ببینین.درست کنین .عااالی میشه.😉😉😉

...
نظرات