عکس خورش آلو زرشک با مرغ ‏
رامتین
۶۹
۱.۷k

خورش آلو زرشک با مرغ ‏

۲۳ اسفند ۹۶
خورش آلوی شاهرودی از مسابقه دستپخت یاد گرفتم
البته کرمانشاه هم دقیقا همین مدل درست میکنن بدون رب وبا آلوی خیکی(آلوی پوست کنده که در خیک یاهمون پوست گوسفند یا بز نگهداری میکنن وبسی خوشمزس)
...
نظرات