عکس ژله

ژله

۱۰ فروردین ۹۷
ژله ظرف ماهی
ژله آبی و شیر را آماده کردم در ظرف ریخته و یک کاسه پر از آب در وسط آن قرار داده وگذاشتم تا ببندد سپس آب کاسه را خالی کرده داخل آن آب گرم ریختم و با یک حرکت به راحتی کاسه را برداشتم.
ژله آلوئه ورا درست کردم کاملا که خنک شد کمی داخل فضای خالی ریختم ودر یخچال گذاشتم تا کمی خودش را بگیرد سپس ماهی های پاستیلی را گذاشته کمی دیگر ژله
ریختم و گذاشتم کامل در یخچال بماند.
...
نظرات