عکس فرنی پرتقالی با کراست بیسکوئیت
ساهره
۱۷
۷۳۰

فرنی پرتقالی با کراست بیسکوئیت

۴ خرداد ۹۷

این چه حرفی ست که در عالم بالاست بهشت؟
هر کجا وقت خوش افتاد، همان جاست بهشت
دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود
گر درون تو تیره نباشد همه دنیاست بهشت
#صائب_تبریزی
...
نظرات