عکس  پودینگ میوه
لیلی
۵۸
۵۲۱

پودینگ میوه

۵ خرداد ۹۷
#ویژه ی ماه رمضان

#پودینگ پرتقال برای افطار🌙یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.
ویرانی باصدا و خلق کردن بدون صداست.
در سکوت رشد کن!
...
نظرات