عکس کته
Elham❤
۳۴
۹۸۴

کته

۱۰ خرداد ۹۷
دعا میکنم زیر این سقف بلند
روی دامان زمین
هرکجاخسته و پر غصه شدی
دستی از غیب به دادت برسد
و چه زیباست که آن دست
#خدا باشد و بس...

#افطار#ماه_رمضان۹۷
...
نظرات