عکس زولبیا قالبی
مامسین
۲۹۶
۳.۶k

زولبیا قالبی

۱۴ خرداد ۹۷
زولبیا قالبی با دستور خوب مامان ارزو .... خوشمزه و ترد بود ولی خیلی سخت و وقت گیر امیدوارم اندازه ای که پوستم کنده شد لایک بگیره😅😅😅
...
نظرات