عکس کباب شامی کنجدی

کباب شامی کنجدی

۲۳ شهریور ۹۷
نظرات
سایر کاربران
من خدارو دارم
اسفندی که باشی، میشی ته تغاری خدا💖 یه دختر قرمز پرسپولیسی❤
اهل شهر ترانه و مفرغ وبلوط (خرم اباد) مامان هستی خانم واقا صالح
ساکن شهر گل ها .......💐گلپایگان💐
زندگی را در بیان و جمله گر معناکنیم؛زندگی عشق است وعاشق بودن است.... 
☜♥نگـــــران فــــــردايت نـــــباش ـــ خـــــدا از قبــــــل آنجـــــــاست♥☞