عکس خورشت بامیه
Irana.y
۹۸
۲.۶k

خورشت بامیه

۱ مهر ۹۷
پاییز مبارک🍁با آرزوی بهترینها🙏
نهار روز ۱شنبه ۱مهر ۱۳۹۷
#خورش_بامیه #خورشت_بامیه #آشپزی #سنتی
#سفره_آرایی #به_وقت_نهار #ایرانا #Irana.y
...
نظرات