عکس خورش میرزا قاسمی

خورش میرزا قاسمی

۱۲ مهر ۹۷
بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها!
کسی که دروغ نمیگوید، کسی که مهربان و با انصاف است، کسی که از رنج دیگران اندوهگین میشود و از شادمانی دیگران شاد است....
کسی که انسان را پرنده را زمین را و گیاه را محترم میشمارد..
" به مقصد رسیده است "
......از هر راهی که رفته باشد
زرتشت

دوستتون دارم
شاد و پیروز باشید
...
نظرات