عکس خورشت خلال کرمانشاهی
منیژه
۴۰
۸۷۷

خورشت خلال کرمانشاهی

۱ آبان ۹۷
خدایادراولین روز
آبان توشه دوستانم
راپرکن از🥀🥀🥀
30روزشادی
30روزآرامش
30روزموفقیت
30روزسلامتی
30روزبدون مشکل و
30روزپراز خیروبرکت
...
نظرات