عکس کرم ژله
فرشته
۷۸
۱.۶k

کرم ژله

۱ آبان ۹۷
💕همه آدمها
ظرفیت بزرگ شدن را ندارند
اگر بزرگشان کنیم
گم می شوند و
دیگر نه شما را می بینند و
نه خودشان را
بیاییم به اندازه آدم ها
دست نزنیم..


کرم ژله دسر خوشمزه 😋😋😋
...
نظرات