عکس نان باگت
↯مریمے↯
۰
۹۴

نان باگت

۱ آذر ۹۷
منم باآردنونوایی درست کردم باهمین دستور..چون وقت کم داشتم کلا به 4قسمت تقسیم کردم وبعداستراحت پختمش..
اگه سینی دیگه داشتم 6تایی میکردم به نظرم چون زیادبودمقدارهرچونه جابراپف کردن نداشتن
باتشکرازدستورتون
...