عکس تاتلی شانه
مهشید
۲۶
۸۶۰

تاتلی شانه

۱ آذر ۹۷
وای که چقد خوشمزه و راحته!من فقط یه اشتباه کردم، شربتش غلیظ شد و
تاتلی ها تو شربت چسبیدن ولی با یک حرکت هوشمندانه سینی حامل تاتلی ها رو گذاشتم روی شعله گاز و شربت اب شد و تاتلی هام جون سالم به در بردن😥😁
...
نظرات