عکس ماهی سرخ کرده

ماهی سرخ کرده

۱ آذر ۹۷
سلام 🙋🙋🙋🙋
👇


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇
👇👇

خداحافظ🙌🙌🙌🙌🙌👉آقا چيه توقع داشتيد بدون خداحافظي برم😨
والا دور از ادب بود😕 منم که با ادب😩😩😂🤣🤣🤣😂
...
نظرات