عکس کیک باقلوا
m.tahmoresiii
۱۲۰
۱.۴k

کیک باقلوا

۴ دی ۹۷
انعکاس چیزی باش که
میخواهی در دیگران ببینی.
اگر عشق میخواهی
عشق بورز
اگر صداقت میخواهی
راستگو باش
و اگراحترام میخواهی
احترام بگذار...
به همین سادگی!
...
نظرات