عکس شیرینی بهشتی
Ŋ£GIŊ
۳۲۹
۱.۷k

شیرینی بهشتی

۱۱ دی ۹۷
...وقتی حالِ دلت خوب باشد بساط شیرینی راه می‌اندازی آن‌هم شیرینی بهشتی...وبرای ثبت حال خوبِ دلت میزنی ازخانه بیرون وتوی هوای بارانی زمستان عکس یادگاری می‌اندازی...واهل خانه رادعوت به خوردن بهشتی‌هایت میکنی...وخودت‌ باچندتاازبهشتی‌هایت وی لیوان چای داغ لب پنجره‌ی اتاقت مینشینی وخودرابا بخارچای گرم میکنی وبه‌دوردست‌هاخیره میشوی وحافظ زیرلب زمزمه میکنی ولبخندمیزنی‌به حال خوبت‌و منتظریارت میشوی...❤...عاشق‌ک باشی همیشه‌حال دلت خوبه...❤°•○●S&N●○•°
...
نظرات