عکس ته چین مرغ
Eliya.tasty
۴۸
۶۶۸

ته چین مرغ

۱۳ دی ۹۷
#ته-چین#ته-چین-مرغ
من زیاد ته چین درست میکنم بیشتر با این دستور درست میکنم خیلی خوب میشه و بیشتر با ران مرغ درست میکنم
...
نظرات