عکس شوربا
منیژه
۳۶
۹۴۶

شوربا

۲۶ دی ۹۷
الهی
هیچ وقت خالی نشه
پشت سرتون دعای
خیر والدین
و کنارتون همیشه نگاه
و حضور گرم خداوند باشه

"روزتون بی نظیر "

#شوربا #ناهار #ترشی #سالادشیرازی #خوشمزه #منیژه
...
نظرات