عکس شیر عسلی
Dr.Fatima
۱۰۰
۷۷۴

شیر عسلی

۲۳ بهمن ۹۷
سلااام دوستای نازنینم حالتون چطوره؟
ای وای داره یارم میاد ، دلبر و دلدارم میاد 😁
بعد یه هفته دوری از دلبر جان بالاخره داره میاد و منم تصمیم گرفتم شکلات باونتی درست کنم چون خیلی دوست داره شیر عسلی هم نداشتم این شد که خودم دست به کار شدم .

از ساعت ۹و نیم شب شروع کردم خیلی با حوصله دقیقا تا ساعت ۱۲ و نیم داشتم هم میزدم و هنوز غلیظ نشده بود
چند لحظه حواسم به پیام هایی که برام اومده بود پرت شد اومدم دیدم داره میجوشه 😭 تمام زحمتم هدر رفت و شیر عسلیم رقیق تر شد و تیکه های غلیظ توش بود آخه تو دستور نوشته بود نباید بجوشه !

دیگه گازو خاموش کردم و گذاشتمش کنار یکم که خنک شد دیدم داره غلظت میگیره دوباره خوب همش زدم و گذاشتم رو گاز و نیم ساعت دیگه حرارت دادم و شیر عسلیم درست شد 😎🤩

خیلی خوشحال شدم که زحماتم هدر نرفت
🔴عکس دوم هم شیر عسلیمو چراغونی کردم از خوشحالی 😜
دستور شیر عسلی رو پاپیون داره و میتونید سرچ کنید 🤗

#شیر_عسلی #زحمت #شکلات_باونتی
...
نظرات