عکس شیرینی انگشتی کنجدی
maryam 65
۷
۳۷۶

شیرینی انگشتی کنجدی

۱۷ اسفند ۹۷
در قلب💗خویش
دانه های مهربانی
و عشق بکار تاوقتی
که بهار می رسد
دانه هابه شکوفه های
زیبای پاکی و آرامش
تبدیل شوند...
#شیرینی عید#شیرینی کنجدی#
...
نظرات