عکس کیک کشمش و گردو
ساهره
۲۴
۱.۲k

کیک کشمش و گردو

۱۹ اسفند ۹۷
زندگی ساختنی است،،،،
نه ماندنی.
بمان برای ساختن
نساز برای ماندن
منتطر نباش...
کسی برایت گل بیاورد!!!
خاک را زیرورو کن...
بذر را بکار،،،،
از آن مراقبت کن..
خود صاحب گل خواهی شد.
...
نظرات