عکس حلوا مدرن شکلاتی مغزدار
parisa
۲۳
۶۸۱

حلوا مدرن شکلاتی مغزدار

۲۸ اسفند ۹۷
موادلازم
آردسفید ۱۵۰ گرم
آردنخودچی ۱۰۰ گرم
روغن جامد ۵۰ گرم
کره ۵۰ گرم
پودرقند الک شده ۸۰ گرم
شکلات تخته ای تلخ ۲۰۰ گرم
پودرهل یک قاشق چایخوری
مغز فندق یاگردو

آردسفید راالک کرده ده دقیقه تفت میدهیم ،آردنخودچی الک شده رااضافه کرده ده دقیقه دیگر تفت میدهیم،سپس دوباره آردهای تفت داده شده را الک کرده،روغن وکره راافزوده پنج دقیقه دیگرتفت داده،ظرف راازروی شعله برداشته تاازداغی بیافتد پودرقند وپودرهل رافزوده مخلوط کرده،شکلاتی که به روش بنماری آب کردیم اضافه کرده خوب مخلوط میکنیم تاحلوای یکدست داشته باشیم
قالبهاراتانصف پرکرده مغز موردنظر راقرار داده وبقیه قالب راپرمیکنیم دوساعت دریخچال قرارداده سپس ازقالب خارج میکنیم
این حلوا یاشیرینی بسیارلطیف وخوشمزه است ومیتونه یکی ازگزینه های شکلاتهای عید باشد
#عید۹۸#شکلات مغزدار
...
نظرات