عکس خورش کدو سبز با گوشت
منیژه
۵۲
۱.۳k

خورش کدو سبز با گوشت

۲۷ اردیبهشت ۹۸
🌸الهی
🕊در این ماه مبارک رمضان
🌸به ما دلی ده
🕊که شوق طاعت افزون کند
🌸نفسی ده
🕊که حلقه بندگی تو گوش‌ کند
🌸جانی ده
🕊که ‌زهر حکمت تو نوش کند
🌸و زبانی ده که شکر تو گوید
...
نظرات