عکس آش جو2
سمانه حبیبی
۲۵۷
۲.۱k

آش جو2

۴ خرداد ۹۸
من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم
نمیدانم چه میخواهی ولی امشب
برای تو
برای رفع غم هایت
برای قلب زیبایت
برای آرزوهایت
به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد
یقین دارم دعاهایم اثر دارد
 
التماس دعا🙏🙏🙏
...
نظرات