عکس دسر عربی
مریم گلی
۱۶
۳۳۲

دسر عربی

۲۸ تیر ۹۸
نوبتی نشی !🙏🏻

یه روز داخل مترو صندلیم رو به یک پیرزن دادم در حقم دعا کرد و گفت: جوان دعا میکنم پیر شی اما هیچ وقت نوبتی نشی !
سوال کردم حاج خانم نوبتی دیگه چیه ؟ گفت فردا که از کار افتاده شدی و قدرت انجام کارهای عادی روزانت رو نداشتی بین بچه هات به خاطر نگهداریت دعوا نشه که امروز نوبت من نیست . من نگهش نمی دارم ، نوبت توست...

از خداوند درخواست دارم که به تمامی ما انسانها عمر با عزت عطا کند
و هیچ کدوم ما هیچ وقت نوبتی و محتاج نشیم !

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲
...
نظرات