عکس شامی گوشت
سارا
۱۲۸
۵۵۴

شامی گوشت

۱ مرداد ۹۸
سلام دوستان عزیزم امیدوارم که خوب باشین
ممنون که بیادم بودین
یه مشکلی برامون پیش اومده داییم دچار تومور مغزی شده آیا کسی بوده که عمل کرده باشه و خوب
شده باشه
...
نظرات