عکس شامی گوشت

شامی گوشت

۱۴ اسفند ۰۲

سلام سلام 😍


جدی چرا برای اون پر ریحون بند انگشتیه سس نریختم،🤔
حواسم احتمالا پرت فلفل های جذابم بوده😁

دیگه آناناس تنبلی کردم ثبت نشد
این نمیشد ثبت نشه 😎😎😎

شامی های اف هم که معروف
سویق با اندکی گوشت و سیب زمینی 😌🦋🦋

سویقکده اف سجادی 😁😎😎🦋💚

https://eitaa.com/fatisajadi1367
...
نظرات