عکس دونات یا پیراشکی
zjojo✔
zjojo✔
۵۵۹
۱.۷k

دونات یا پیراشکی

۶ مرداد ۹۸
.
.
.
سلام دوستانِ گلم خوبین؟🙋🙋چه میکنیدبااین گرما😥😥😥 ایشونم که معرفِ حضورتون هستن🍩🍩
#دونات
پسرک پدربزرگش راتماشاکردکه نامه ای می نوشت .
بالاخره پرسید:ماجرای کارهای خودمان رامینویسید؟درباره من مینویسید؟
پدربزرگش ازنوشتن دست کشیدولبخندزنان به نوه اش گفت:
درسته درباره تومینویسم امامهم ترازنوشته هایم مدادی است که باآن مینویسم .می خواهم وقتی بزرگ شدی ماننداین مدادشوی پسرک باتعجب به مدادنگاه کردوچیزخاصی درآن ندید .
امااین هم مثل بقیه مدادهایی است که دیده ام .
بستگی داره چطوربه آن نگاه کنی،دراین مداد۵خاصیت است که اگربه دستشان بیاوری،تاآخرعمرت باآرامش زندگی میکنی .
صفت اول:می توانی کارهایِ بزرگ کنی امانبایدهرگزفراموش کنی که دستی وجودداردکه حرکت توراهدایت میکند،اسمِ این دست خداست،اوهمیشه بایدتورادرمسیراراده اش هدایت کند

صفت دوم:گاهی بایدازآنچه مینویسی دست بکشی وازمدادتراش استفاده کنی،این باعث میشودمدادکمی رنج بکشداماآخرکار،نوکش تیزترمیشود،پس بدان که بایدرنج هایی روتحمل کنی چراکه این رنج باعث میشودانسان بهتری شوی

صفت سوم:مدادهمیشه اجازه میدهدبرای پاک کردن یک اشتباه ازپاک کن استفاده کنیم،بدان که تصحیحِ یک کارِخطا،کارِبدی نیست،درواقع برایِ اینکه خودت رادرمسیردرست نگهداری مهم است
صفت چهارم:چوب یاشکلِ خارجی مدادمهم نیست،ذغالی اهمیت داردکه داخلِ چوب است،پس همیشه مراقب درونت باش چه خبراست

صفت پنجم:همیشه اثری ازخودباقی میگذارد،بدان هرکاردرزندگی ات میکنی ردی به جامیگذاردوسعی کن نسبت به هرکاری میکنی هوشیارباشی وبدانی چه میکنیمخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
با فتخــار فراوان از نگین کشورم، بندرعباس. فالو= فالو لایک=لایک
🌼🌺گاهی خدا آن قدرصدایت رادوست دارد که سکوت میکندتاتوبارها بگویی خدای من 🌼دوستای گلم اگه لطف کنیدوکامنت بزاریدزودتر به کارهای زیباتون سر میزنم ♥️🌹
ممنونم از تک تک دوستای عزیزی که منت میزارن و ب پیچ من سر میزنن خییلی عاشقتونم 😘
کاربر فعال سرآشپز پاپیون