عکس کوفته ایزگارا
رها☕️
۲۸
۵۲۵

کوفته ایزگارا

۱۲ مرداد ۹۸
کوفته-گوشت#ترکیه ی#پلو بلغور#قالبی#فلفل دلمه ی#چرخ کرده#جاجخ -ماست خیار ترکی#سبزیجات کاراملی🍹🌻🌻🌻
...
نظرات