عکس فسنجان
مامانِ بهرام
۲۴۷
۱.۸k

فسنجان

۳۰ مهر ۹۸
#خورشت#فسنجان# ترشی#.... خانومی برای این که بفهمه شوهرش بعداز رفتن اون چه احساسی پیدا می کنه🤔 یه نامه می نویسه که:
من دیگه تورو دوست ندارم وبرای همیشه ازاین خونه می رم😥
بعد میره و زیر تخت قایم می شه😉
شوهرش وقتی وارد خونه می شه نامه رو می خونه هورا می کشه🤩 بعد توی نامه چیزی می نویسه ،بعدم به دوست دخترش زنگ می زنه که از شر زنم خلاص شدم سریع بیا کافه😄
خانومه که از عصبانیت نمی دونسته چه کار کنه😤 منتظر می مونه تا شوهرش از خونه بره بیرون و بعدم می ره نامه رو می خونه که نوشته بود:
پات از زیر تخت معلوم بود من رفتم نون بگیرم😅😅
...