عکس لازانیا لقمه ای
نیکا
۲۰
۱.۴k

لازانیا لقمه ای

۳ آبان ۹۸
# لازانیارولی
موادبین لازانیارامثل موادماکارونی آماده میکنیم پیازراتفت میدم بعدگوشت چرخ کرده رابهش اضافه کرده وبعدفلفل دلمه ای وقارچ خوردشده ورب گوجه فرنگی بانمک وفلفل ودارچین وآویشن ومیذارم تاموادپخته بشه بعدآب رابانمک وروغن میذارم جوش بیادولازانیاهاراداخلش میریزم بعدکه به اندازه ی کافی نرم شد(حدود۸تا۱۰دقیقه طول میکشه ) داخل آبکش میریزم وآب سردراروش میگیرم سس لازانیاهم چندقاشق آردباچندلیوان شیررامخلوط کرده وقتی آردحل شدداخل شیرروی گازمیذارم ونمک وزردچوبه یازعفرون وادویه ی لازانیارابهش اضافه میکنم وقتی به غلظت فرنی رسیدچندقاشق کره بهش اضافه میکنم لازانیا های آبکش شده راتوی سینی پهن میکنم سس لازانیاراروش میریزم بعدموادگوشتی بعدپنیرپیتزارامیریزم ولازانیارارول میکنم وتوی ظرف پیرکس میچینم تاطرف پربشه بعدسس سفیدراروی کل لازانیاهاریخته وبعدهم پنیرپیتزارامیریزم روی کل لازانیاوتوی فربادرجه حرارت ۱۸۰به مدت نیم ساعت میذارم تابپزه وپنیرش آب بشه وبعدهم چنددقیقه ای گریل راروشن میکنم تاپنیرش طلایی بشه نسبت به لازانیای معمولی خوشمزه تروخوردنش راحتتره جاتون خالی دوستان عزیزم 😊😊
این لازانیارولی برای معمولی لایه های لازانیارامیذاریدتوی ظرف بعدسس سفیدبعدمایه گوشتی بعدپنیرپیتزادوباره لازانیابه این ترتیب تاچندلایه تکرارمیکنیداینکاررا
...
نظرات