عکس نان گرده خانگی(استان خوزستان)
افسانه
۱۵۴
۵۶۴

نان گرده خانگی(استان خوزستان)

۷ آذر ۹۸
البته ما این گرده هارو تو روغن سرخ میکنیم.
...
نظرات