عکس خوراک بلدرچین
(دستور پاپیون)
باران سجادی
۴۱
۱.۴k

خوراک بلدرچین (دستور پاپیون)

۷ آذر ۹۸
‏داشتم عاشق
مهربونیش میشدم که
دیدم با همه مهربونه...
...
نظرات