عکس کیک لواشک
نیکا
۲۸
۱.۲k

کیک لواشک

۱۴ دی ۹۸
#کیک_لواشک
#تولد_ولنتاین
#لواشک_ترشک_زردآلو_آلبالو_آلو_چندمیوه 👌🏻😍😍😍
سفارش یک خانم محترم برای تولدهمسرشون سفارشی برای شهرکرمان
با خودم می گویم الآن زمانِ غمگین شدن و کنار کشیدن نیست !
با خودم می گویم تو از زنبور عسل کمتر نیستی !
زنبور عسل نمی داند که بال هایش طبق محاسبات ریاضی ، توانِ بلند کردنِ او را ندارند ، ولی عزمش را جزم کرده که پرواز کند و موفق هم شده ! آنقدر که تمام دانشمندان را مبهوت و سردرگم کرده و هربار کسی با هزاران آزمون و خطا ، سعی در اثبات نظریه ای برای پرواز زنبورها دارد .
با خودم می گویم که حتی اگر تمام دنیا با دلیل و منطق ، امکان پرواز تو را محال دانستند ، از زنبور عسل کمتر نباش و جوری جسورانه پرواز کن که تا قرن ها ، هاج و واج ، دنبالِ دلیلِ پروازت بگردند ...

#نرگس_صرافیان_طوفان
...
نظرات