عکس کوکوی مرغ
فرشته صادقیان
۱۵۷
۲.۴k

کوکوی مرغ

۲۲ بهمن ۹۸
قرار گروهی
کوکو مرغ😋
نرسیدم سرساعت ارسالش کنم😱
مراحلشم عکس گرفتم فرصت نکردم مراحل رو ادیت کنم که همراهش بفرستم
امسال خونه تکونیمو زود شروع کردم😥اصلا فراموشم شده بود امروز باید ارسال کنیم ناگهان یادم افتاد که دیرشده بود😜
البته میشه گفت کتلت مرغ بود بجای کوکو چون سیب زمینی هم داخلش ریختم
...
نظرات